الهیه غرب، شهرک الهیه غرب، فروش آپارتمان در الهیه غرب، الهیه غرب الهیه غرب کجاست

مراسم کلنگ زنی مجموعه

با حضور رئیس وقت شورای شهر تهران آقای مهندس چمران و شهردار وقت منطقه22 و برخی اعضای شورا و مسئولین