شهرک الهیه غرب ،  خرید  فروش  اپارتمان ​​​​​​​در شهرک مسکونی​​​​​​​ الهیه غرب 

مجموعه و شهرک مسکونی الهیه غرب تهران

مراسم کلنگ زنی مجموعه

با حضور رئیس وقت شورای شهر تهران آقای مهندس چمران و شهردار وقت منطقه22 و برخی اعضای شورا و مسئولین