شهرک الهیه غرب ،  خرید  فروش  اپارتمان ​​​​​​​در شهرک مسکونی​​​​​​​ الهیه غرب 

مجموعه و شهرک مسکونی الهیه غرب تهران

فروش آپارتمان در الهیه غرب

تاکنون خانواده های بسیاری در مجموعه الهیه غرب ساکن شده اند، با توجه به در دست ساخت بودن مجموعه الهیه غرب و زمان کوتاه باقی مانده برای تکمیل مجموعه بهترین زمان پیش خرید همین حالاست.
​​​​​​​
برای کسب اطلاع و  پیش خرید آپارتمان در بهترین موقعیت مجموعه الهیه غرب تماس بگیرید:

0912-211-5994
مهندس محمدپور