فروش آپارتمان در الهیه غرب

تاکنون خانواده های بسیاری در مجموعه الهیه غرب ساکن شده اند، با توجه به در دست ساخت بودن مجموعه الهیه غرب و زمان کوتاه باقی مانده برای تکمیل مجموعه بهترین زمان پیش خرید همین حالاست.
​​​​​​​
برای کسب اطلاع و  پیش خرید آپارتمان در بهترین موقعیت مجموعه الهیه غرب تماس بگیرید:

0912-211-5994
مهندس محمدپور